I det gamle bondesamfunnet var høsttakkefesten en viktig fest- og merkedag da avlingen var i hus, buskapen hentet fra setrene og sauene ført ned fra fjellet. Dette ble feiret med et skikkelig festmåltid med mat og drikke i overflod.

Høsttakkefesten lever fortsatt som et symbol og feires hvert år rundt omkring i Europa. Her har vi samlet det som kreves for en lykket høsttakkefest!
 

Hageparty