SodaStream

SodaStream er et innovativt, miljøbevisst firma som produserer kullsyremaskiner til hjemmebruk. Årlig kjøpes mengder av bokser og flasker med kullsyreholdig drikke. Disse boksene og flaskene etterlater seg selvsagt et fotavtrykk på vår jord, da det kreves enorme ressurser og utslipp for å produsere disse boksene og flaskene - og ikke minst blir en stor del av disse til søppel som forurenser vår natur.

SodaStream erstatter alle disse unødvendige boksene og flaskene med en enkel og smart løsning; som dessuten er flott! Både du og miljøet slipper å betale en høy pris for en kullsyreholdig drikk.