Handlekurv Kurv ?.SubtotalFormatted? String.Empty Handlekurven er tom
0
Legg i handlekurven
enheter
Handlekurv Kurv Vis handlekurv Gå til kassen Handlekurven er tom
0
Legg i handlekurven
enheter
Handlekurv Kurv ?.SubtotalFormatted? String.Empty Handlekurven er tom
0
Legg i handlekurven
enheter
Handlekurv Kurv Vis handlekurv Gå til kassen Handlekurven er tom
0
Legg i handlekurven
enheter
Vårt ansvar

VÅRT ANSVAR


Vi er en av Nordens ledende e-forhandlere av produkter som gjør matlaging og baking til en hverdagsglede. Det stiller høye krav til oss og vår virksomhet og vi er bevisst på vårt ansvar for å redusere vår påvirkning på omverdenen og jobbe for en bærekraftig utvikling. Målet vårt er stort og omfatter hele verdikjeden vår, fra produksjon av et produkt til det havner på kjøkkenet ditt hvor du vil ha glede av det i mange år. 

Hos oss i Bakeren og Kokken er kvalitet i fokus og vi velger både leverandører og produkter med omhu. Produktene vi selger skal være brukbare i generasjoner, de skal kunne repareres og skulle du gå lei av et produkt du har kjøpt hos oss, skal du kunne gi bort det slik at det kan leve videre i neste husholdning.

Vi har valgt å ikke snakke om bærekraftig forbruk fordi alt forbruk tærer på ressursene, derimot snakker vi om bevisst forbruk som en måte å ta ansvar for å prøve å redusere ressursforbruk og bruk-og-kast konsumpsjon.

Bevisst forbruk betyr for oss å konsumere ansvarlig. Det kan handle om å tenke langsiktig og vurdere behov og ut ifra dem ta gjennomtenkte valg. Det kan også handle om å investere mer i et produkt som varer lenge og som kan repareres og som kanskje har større gjensalgsverdi, eller å prøve å finne et best mulig alternativ med tanke på produksjonsprosesser eller materialvalg.

Et viktig skritt i vårt arbeid for å ta større ansvar er å være transparente om hva vi gjør, hvilke utfordringer vi står overfor og å være beviste for hvordan vi kan utvikle vår virksomhet. Å jobbe med å redusere vår negative innvirkning på omverdenen er ikke noe vi kommer til å slutte å gjøre. Det er noe vi jobber med daglig i hele organisasjonen. Vi kjemper for å kunne gjøre størst mulig forskjell til det bedre sammen.

LES MER OM HVORDAN VI TAR ANSVAR FOR VÅRE PRODUKTER

Møt vår bærekraftssjef

 

Charlotta Svarfvar er innkjøps- og bærekraftssjef på Bakeren og Kokken som mener at bærekraft er grunnleggende for selskapets license to operate.

 

– Kundene forutsetter at bedrifter tar ansvar for sin drift og at miljø og bærekraft finnes som en hygienefaktor på agendaen. Vi har allerede bevisste kunder i dag og det er et skifte i betalingsviljen for mer bærekraftige valg. Nye generasjoner stiller høyere krav og vi må tenke langsiktig, sier Charlotta.

Siden hun startet å jobbe i Bakeren og Kokken i 2020, har hun tatt bærekraftsarbeidet til et nytt nivå. Fokuset er innkjøpsrelatert, det å stille krav til leverandørene både når det gjelder sosial og miljømessig bærekraft. 

– Når vi legger ut nye produkter for salg, ønsker vi å være sikre på at de produseres under trygge og rettferdige forhold og vi ønsker å jobbe proaktivt når det gjelder produktinnhold og produktsikkerhet. Vi har utviklet etiske retningslinjer som alle våre leverandører må signere. Den inneholder grunnleggende krav vi stiller til våre partnere, inkludert nulltoleranse for barne- og tvangsarbeid, bestikkelser og arbeid for retten til fagforeningsengasjement og rettferdig lønn.

Det er viktig å hele tiden gjøre forbedringer

Et område som ofte diskuteres når det gjelder e-handel er transport, og her jobber vi hele tiden med å utvikle nye løsninger for å effektivisere logistikken og redusere utslippene våre. Men det er forbedringspotensial og Charlotta sier at det viktige i bærekraftsarbeidet er å jobbe for å kunne hele tiden gjøre forbedringer – store som små.

– En viktig sak og en utfordring for oss som e-handlere er hvordan vi kan optimalisere transportene våre. Mens vi ønsker å minimere mengden supplerings- og emballasjemateriale, må vi være sikre på at vinglass og tallerkener ikke går i stykker under transporten. Forpakningsmaterialet må også gradvis fases over til mer miljøvennlige alternativer.

Hjelpe kunder med å ta beviste valg

Etter hvert som nettsalget øker, har den høye returneringsgraden når det gjelder moteprodukter som sko og klær, kommet i fokus.

Hva gjør Bakeren og Kokken for å håndtere returer så bærekraftig som mulig? 

– Vi får bare noen få prosentenheter i retur, det er vi takknemlige for. Den lave returgraden er selvsagt knyttet til vårt sortiment. Vi selger premiumprodukter med lang levetid, kvalitet er en superviktig kjerneverdi. Hvis det likevel skjer at et produkt har gått i stykker av en eller annen grunn, prøver vi så langt det er mulig å reparere det gjennom et av våre autoriserte verksteder. 

Produkter med mindre defekter som returneres blir samlet opp og hentes av GIAB - Godsinlösen AB, som gjør dem fine igjen og selger dem videre. Dette er et nystartet samarbeid som Bakeren og Kokken tester i enkelte kategorier. 

– Ved hjelp av GIAB øker vi levetiden på produktene, en sirkulær tenkning som passer våre verdier. Charlotta understreker at bærekraftsarbeid er langsiktig, at det handler om å hele tiden ta små steg mot forbedring. 

– I fremtiden vil vi utvikle vår bærekraftskommunikasjon og fortsette å jobbe for å hjelpe kundene våre til å ta beviste, mer bærekraftige valg. Ved å snakke mer om bærekraft og kunne veilede kundene våre, kan vi igjen stille tydeligere krav til våre leverandører og dermed ta større ansvar for produktene vi selger.

Kvalitet som stikkord

Hos Bakeren og Kokken er kvalitet et nøkkelord som gjennomsyrer hele vårt sortiment.

Et produkt av god kvalitet skal oppfylle forbrukerens forventninger, være trygt, pålitelig og enkelt å bruke samtidig som det skal vare og kunne brukes lenge. Kvalitet handler også om produktets miljøpåvirkning gjennom hele dets livssyklus som inkluderer materialvalg, produksjonsprosesser og om det er enkelt å reparere og resirkulere.

Ansvar i leverandørkjeden

Størstedelen av produktene vi selger kjøpes fra eksterne leverandører og et produkts verdikjede er ofte lang og kompleks med flere leverandører involvert - fra råvare til ferdig produkt. For å redusere risikoen knyttet til manglende sporbarhet og åpenhet i produksjonen, har vi utviklet klarere retningslinjer for våre leverandører og samarbeidspartnere i form av en mer omfattende innkjøpsavtale og etiske retningslinjer som fokuserer spesifikt på risiko knyttet til produksjon. 

Gjennom våre etiske retningslinjer kan vi samarbeide med våre partnere for å respektere menneskerettighetene og gi et trygt og sunt arbeidsmiljø gjennom hele forsyningskjeden, samtidig som vi sikrer at produktene vi selger er produsert under rettferdige forhold og er trygge å bruke. Våre etiske retningslinjer er basert på globale konvensjoner og deklarasjoner sammen med nasjonal lovgivning og stiller krav til bl.a.

 • Helse og sikkerhet i produksjonen
 • Arbeidstid og rettferdig lønn
 • Likestilling og mangfold
 • Organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger
 • Nulltoleranse overfor:
  • barnearbeid
  • tvangsarbeid
  • korrupsjon
  • diskriminering

Trygge produkter

Som produsenter og forhandlere har vi et ansvar for å sikre at vårt sortiment oppfyller lovkrav og at produktene er trygge å bruke. Vi selger produkter i flere ulike kategorier som omfattes av lovkrav og bransjestandarder på områder som inkluderer produktsikkerhet knyttet til blant annet elsikkerhet og fravær av uønskede kjemikalier både i produksjon og i ferdige produkter.

For å sikre at produktene vi selger lever opp til gjeldende lover og retningslinjer, jobber vi forebyggende sammen med våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi risikovurderer vårt sortiment ut fra produktenes egenskaper og sikrer at vi stiller relevante krav til produktene i forbindelse med vårt kjøp av dem. For risikoprodukter ber vi om dokumentasjon som beviser at produktet oppfyller våre krav til produktsikkerhet.

Kjemikalier: Føre-var-prinsippet styrer vårt arbeid

Kjemikalier finnes overalt rundt oss og de fleste er helt ufarlige for både mennesker og miljøet. I mange tilfeller kan tilsatte kjemikalier forbedre egenskapene til et produkt og i noen tilfeller er de helt avgjørende for at noe skal fungere. Selv om kjemikalier kan ha en rekke positive eller ønskelige effekter, kan de også være skadelige for helsen vår eller miljøet. 

Bruk av kjemikalier som kan utgjøre en risiko for mennesker og miljø er regulert i REACH-forordningen (REACH står for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, eller på norsk registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikaler). I henhold til REACH-forordningen skal alle kjemikalier som produseres og brukes i EU registreres og evalueres for å beskytte mennesker og miljø.

REACH-forordningen er omfattende, men til tross for dette er det for tiden mangel på informasjon om mange kjemikalier og deres langsiktige innvirkning på oss og verden rundt oss. Derfor jobber vi på Bakeren og Kokken etter føre-var-prinsippet.

Det betyr at vi er oppmerksomme på og unngår kjemikalier som kan være skadelige, men som ennå ikke er forbudt ved lov. For å stille relevante – og til dels mer vidtrekkende krav enn lovverket, jobber vi nå med å lage en såkalt Restricted Substances List (RSL) for kjemikalier. Det er en liste over restriksjoner som tydeliggjør hvilke kjemikalier som ikke kan være til stede i produktene våre, både stoffer som er begrenset i henhold til REACH og de som vi ønsker å unngå på grunn av føre-var-prinsippet.

PFAS i fokus

Selv om det i dag kun er noen få PFAS-stoffer som er regulert, er det forskning som tyder på at flere PFAS-stoffer er skadelige for både menneskers helse og miljøet. Utfasing av PFAS er dermed en viktig del av EUs kjemikaliestrategi og det forventes strengere lovkrav til PFAS i fremtiden.

Ut fra føre-var-prinsippet jobber vi for å unngå kjemikalier som kan være skadelige. For å redusere risikoen for at våre produkter inneholder mulige helse- eller miljøskadelige stoffer og for å være forberedt på mer omfattende lovverk, er vårt mål å fase ut PFAS fra vårt sortiment.

Samarbeid er nøkkelen til fremgang

Vi ser på tverrbransjesamarbeid mellom bedrifter, leverandører, forskere, myndigheter og organisasjoner som et viktig skritt for å få fart på utfasingen av PFAS og har derfor valgt å bli med som prosjektpartner i kompetansesenteret POPFREE Industry. POPFREE er et innovasjonsprosjekt finansiert av Vinnova, den svenske innovasjonsmyndigheten, med mål om å fremme bruken av produkter uten PFAS.

POPFREE har som et mål å kunne ved hjelp av både produktutvikling og kommunikasjon, gjøre en overgang til et samfunn fritt for unødvendig bruk av PFAS.

Innenfor prosjektets rammer gjennomfører vi nå som et første steg en kartlegging av tilstedeværelsen av PFAS i produktene vi selger, samtidig som vi har en dialog med våre leverandører om hvordan vi kan best håndterer de produktene som kan tenkes å inneholde PFAS-stoffer som er tillatt i henhold til loven.

For å ytterligere akselerere arbeidet med å begrense bruken av PFAS, har vi signert oppropet No To PFAS innenfor rammen av ChemSecs initiativ PFAS Movement.

PFAS Movement samler selskaper som jobber for at alle PFAS-kjemikalier skal dekkes av EUs kjemikalielovgivning og som har besluttet å iverksette tiltak ved å fase ut PFAS fra egen produksjon og leverandørkjede.

For å lykkes med målet om å fase ut PFAS kreves det tid og tålmodighet. Det er en omfattende oppgave å kartlegge tilstedeværelsen av PFAS og finne egnede alternativer med tanke på hele produktets levetid, fra design og produksjon til resirkulering og destruksjon. Jo mer vi stiller krav til PFAS-frie produkter og produksjonsmetoder, jo raskere vil industrien endre seg. Derfor håper vi også at flere bedrifter og organisasjoner vil slutte seg til initiativet å samarbeide for å fjerne PFAS fra verdikjeden.

VEDLIKEHOLDE OG OPPBEVARE

For at du, eller neste eier, skal kunne bruke et produkt lengst mulig, er det viktig at det tar vares på, på riktig måte. Gjennom våre guider ønsker vi å dele med deg våre beste tips om hvordan du kan vedlikeholde dine produkter for å gi dem en lang levetid.

Finner du ikke informasjonen du leter etter? Vår kundeserviceavdeling er eksperter på vårt sortiment og kan hjelpe deg med tjenester som forlenger produktets levetid. Du kan nå dem her.

Et viktig skritt i vårt arbeid for å ta større ansvar er å være transparente om hva vi gjør, hvilke utfordringer vi møter og å være oppmerksomme på hvordan vi kan utvikle vår virksomhet. Å jobbe med å redusere våre negative innvirkninger på omverdenen er ikke noe vi noen gang vil bli ferdige med. Det er noe vi jobber med daglig og innenfor hele organisasjonen for å kunne gjøre størst mulig forskjell til det bedre sammen. I arbeidet fremover er din mening viktig! Vi vil gjerne høre dine innspill, så ikke nøl med å kontakte oss hvis du har tilbakemeldinger eller tanker.

Du kan nå oss via csr@bagarenochkocken.se

Trygghet
Alltid 365 dagers åpent kjøp
Gratis levering ved kjøp over 600 kr. (*gjelder ikke produkter som krever pallfrakt)
Autoriseret verksted
Offisiell forhandler av alle merker