Tribest

Det amerikanske selskapet Tribest ble etablert i 1989 men til tross at de er ganske nye på markedet er de et av de ledende selskapene når det gjelder design, utvikling og markedsføring av høykvalitative kjøkkenredskaper som gjør det enklere å leve sunt.

Deres innovativitet har sikret dem en plass i toppen innen utviklingen av slowjuicere, frukttørkere, blendere og spiremaskiner, alle med utgangspunkt i kundenes velbefinnende og helse. Sammen med Tribest finnes det også flere undermerker som alle har en bestemt oppgave i utviklingen av et sunt liv. Disse undermerker er FreshLife, Greenstar, ZStar, Solostar, Personal Blender, Humio, Citristar, Sedona og Soyabella.