Witt

Witts historie startet i 1993 i et lite rom hjemme hos mannen som etablerte   bedriften. Det hele startet med at man importerte hvitevarer, hvor salget og distribusjonen gikk via hvitvare- og kjøkkenbutikker i Danmark. Siden har Witt vokst med ulike agenturer fra hele verden. I dag ekspanderer og distribuerer Witt produkter fra 14 ulike produsenter.

Witt er en bedrift som stadig utvikles og deres mål er å alltid ligge i teten innen sitt område.