Iris

Mer håndlaget enn dette blir det neppe. 

På slutten av 1800-tallet startet det et lite børstebinderi i Stockholm. Det ble en vellykket bevegelse, så vellykket at den finnes den dag i dag. Nå - som da, lages hver børste for hånd av mennesker som har mistet synet. 

Håndlaget og fingerspissfølelse får her en helt ny dimensjon. Børstene har et eksklusivt design og lages for det meste av naturmaterialer.