Vacu Vin

Vacu Vin anser at tilveksten skal skje gjennom egen evne til å introdusere helt nye produkter til konsumenter verden over. Ved å introdusere unike produkter med merverdi, kan Vacu Vin tilby noe ekstra til både konsument og detaljist. Det unike med produktsortimentet forsterkes av at alle produktene er patentert i hele verden for å på denne måten sikre seg mot plagiater. Som et internasjonalt firma er det viktig å ha en viss retning, og å fokusere på den. 

Vacu Vin fokuserer på følgende virksomhetsområder: "Å være en internasjonal produsent og distributør av innovative mat- og vin-relaterte produkter til hjem og profesjonell bruk, og som kjennetegnes av sine praktiske formål til daglig bruk. Produktene som fremstilles og utvikles av Vacu Vin kjennetegnes av sin originalitet, og sitt gunstige pris-til-kvalitetsforhold".