Presseinformasjon
Hvis du vil skrive om Bakeren og Kokken eller noen av våre produkter blir vi selvfølgelig glade.
Vi sender gjerne høyoppløste bilder og mer informasjon. Vi har noen ønskemål som vi vil at dere 
oppfyller, som at dere alltid refererer til oss med bakerenogkokken.no slik at leserne forstår at 
vi er en nettbutikk. Vi vil også at vi står som kjøpested ved siden av produktet i et tidsskrift eller på bloggen.
 
Vennligst send mail til: press@bagarenochkocken.se for høyoppløste bilder og informasjon
 
Med vennlig hilsen
 
Bakeren og Kokken